Dzisiaj jest Wtorek, 27 Października 2020 r.

Gmina Gietrzwałd

Przyroda

Historia

Zobacz także

Historia Gietrzwałdu

Historia Gietrzwałdu do XIX wieku. Pierwotnie brzmienie nazwy wsi to Dichterurwald, czyli dziewiczy las. Nazwa jest pochodzenia pruskiego. Archeologowie odnajdują na terenie dzisiejszej gminy Gietrzwałd ślady ludzkiej działalności sprzed kilku tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa. (W Worytach odkryto 853 groby, różnorakie pochówki, wiele ceramik, ozdób, broni. Przez ziemie południowej Warmii wiódł ważny szlak handlowy ku morzu. Wędrowali nim kupcy z Azji Mniejszej, Rzymu, południowej Europy). W naszej erze tereny zasiedliła ludność pruska. Gietrzwałd leżał na terenie pola osadniczego Gaudikus. Liczne grody obronne chroniły ludność przed najazdami obcych plemion. Prawdopodobnie taki gród był wzniesiony także na wzgórzu między Gietrzwałdem, a Tomarynami. 19 maja 1352 roku kapituła warmińska wystawiła przywilej lokacyjny dla sołtysa Andrzeja, by ten na 70 łanach założył na prawie chełmińskim wieś Dytherichswalt. Wieś zamieszkiwała ludność pruska i niemiecka.